Area stampa
WORLD TAI CHI & QI GONG DAY 2013
giornata mondiale del TAI JI QUAN
Parco Nord MILANO
27th April 2013
GrandMaster WANG FU LAI  /  Master  HUANG SU CHUN
SEMINAR  12th - 13th  MAY 2012
sesto san giovanni  -  MILAN   -   ITALY

International Cheng Ming Chinese Martial Arts Association
Magazine - VOL.2 N.2
Taiwan, September 2011
International Cheng Ming Chinese Martial Arts Association
Magazine - VOL.2 N.1
Taiwan, March 2011
CHENG MING EUROPE
INTERNATIONAL CONGRATULATION
from International Cheng Ming Magazine  vol.1 n.1 , september 2010
International Cheng Ming Chinese Martial Arts Association
Magazine - VOL.1 N.1
Taiwan, September 2010
TAI CHI & QI GONG DAY 2012
giornata mondiale del TAI JI QUAN
parco nord MILANO
28 th April 2012
TAI CHI & QI GONG DAY 2011
giornata mondiale del TAI JI QUAN
Parco Nord MILANO
30th APRIL 2011
1 2 3