Lorenzo Torriani

2° livello CME Qi gong e Taiji quan

corsi settimanali QI GONG - TAIJIQUAN

TORINO - ITALY

https://taijitorino.wordpress.com

torinochengming@gmail.com - +39 347 45 95 499