Miranda Re Depaolini

3° livello CME Qi Gong / 2° livello CME Taiji quan

weekly courses QI GONG - TAIJIQUAN

LEGNANO - MILANO - ITALY
miredepa@libero.it - +39 3394058329